İş Davası Avukatı Ankara – Avukat Mehtap Kamalak

İş hukuku kapsamında görülen iş davaları işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklar:

İşe iade davaları
Kıdem tazminatı
İhbar tazminatı
Fazla mesai ücreti alacağı
Ulusal bayram ve resmi tatil günleri alacakları
İş kazası
İş hastalıkları
Sendikal tazminat

gibi konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılan davalardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *