Ako Získať Sponzorov Pre Dobrú Vec

Nájsť sponzorov a rozhodnúť o modeli financovania pre svoju organizáciu môže byť pre dobrodincov jednou z najnáročnejších úloh.

Každá organizácia potrebuje peniaze, aby sa udržala nad vodou, a charitatívne organizácie samozrejme nie sú výnimkou. Peniaze sú častou témou rozhovorov medzi odborníkmi z neziskových organizácií a diskusie o hľadaní potenciálnych sponzorov sú v ekonomicky nestabilných časoch ešte vášnivejšie.

Hľadanie sponzorov nebolo nikdy jednoduchšie. Začnite získavať finančné prostriedky ešte dnes na WhyDonate!